24Flexin asiakasohje ja vuokrausehdot

Onneksi olkoon, sinut on kutsuttu ensimmäisten käyttäjien joukkoon! Lue alla olevat ohjeet ja vuokrausehdot ennen flexauksen aloittamista, niin helpotat omaa elämääsi. Usein kysyttyjä kysymyksiä löydät täältä.

24Flex-asiakkaana saat

  • Henkilöauton kaupunkiajoon.
  • Auto käytössäsi arkipäivisin 2 tuntia ja 50 kilometriä kerrallaan – niin usein kuin haluat.
  • Ei koskaan äkkilähtö- tai yömaksuja.

24Flex käyttöönottoinfo

  1. 24Flex-asiakkuutesi aktivoituu kun olet suorittanut ensimmäisen kuukausimaksusi, jonka lähetämme sinulle ilmoittamaasi sähköpostiin. Maksamalla kuukausimaksun hyväksyt vuokrausehtomme, jotka löytyvät tältä sivulta alempaa.
  2. Lähetämme sähköpostiisi henkilökohtaisen varauslinkin ja alennuskoodin, jolla saat oman 24Flexisi käyttöön.
  3. Varaa auto www.24rent.fi varauslinkin kautta ja syötä alennuskoodisi. Käytä aina samaa linkkiä ja koodia auton varaukseen, joten säästä lähettämämme sähköposti. Saat jokaisesta varauksestasi vahvistuksen sähköpostiisi, jossa on varauksen tiedot ja ohjeet auton käyttöönottoon.
  4. Halutessasi voit varata auton myös pidemmäksi aikaa, jolloin ylimenevä ajo veloitetaan edullisen hinnastomme mukaan, ilman erillistä aloitusmaksua. Pidemmillä matkoilla tankkaat auton lopuksi.
  5. Nauti ajosta ja 24Flexin helppoudesta.

 

24Flex vuokrausehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, 24 Rental Network Oy, Keilaranta 4, 02150 Espoo, Y-tunnus: 2430020-0 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

1. AJONEUVON KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET

a. Asiakkaan tulee huolehtia ajoneuvosta kuin omastaan ja olla erityisen huolellinen ja varovainen. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen kohdan 8 mukaisesti.

2. ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUS

2.1 Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

a. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit ymv.

b. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakko-, pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, sekä mahdolliset muut ajon aikana aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 euron käsittelykulun.

c. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi tai muu vastaava.

d. Siivoamaan tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Jälkisiivous 50€/h.

2.2 Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutus, joiden korvauksien piiriin kuuluu normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaan omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä.

a. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, ylärajan ollessa valitun omavastuun suuruinen. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 7 vrk ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman ajoneuvon kyseisen ajankohdan vuokrahinnan mukaan.

b. Mikäli asiakas on varaamisen yhteydessä tai ennen varauksensa alkamista ottanut vapaaehtoisen lisämaksullisen palvelun omavastuun alentamiseksi, on omavastuuosuus tällöin varausvahvistuksessa tai ennen varauksen alkamista maksetun lisäpalvelun tiedoissa ilmoitetun suuruinen. Lisävakuutukset ovat voimassa vain mikäli ne on maksettu maksupalvelussa ennen varauksen alkamista.

c. Edellämainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, yli – tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

d. Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen asiakasta aiheutetuista vahingoista niiden arvon mukaisesti.

e. Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia, tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, hän korvaa kaikki vahingot täysimääräisinä.

f. Kadonneiden avainten osalta asiakas on korvausvelvollinen valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta täysimääräisesti kaikista vuokraamolle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä ja lukkojen ja avainten uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.

g. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi tulee hänen palauttaa ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli avaimia ei palauteta on asiakas korvausvelvollinen ajoneuvon ja varusteiden täydestä arvosta.

3. KUUKAUSIMAKSUN SUORITTAMINEN

a. 24Flex-sopimus maksetaan laskulla kerran kuukaudessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

b. Ajoneuvolle vuokrausvaiheessa myytävien palveluiden kuten vetokoukun käyttö ja ajokilometrien ylittäminen ilman ilmoitusta johtaa niiden kolminkertaiseen veloittamiseen asiakkaalta.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUDET

a. Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan pyydettäessä opastus ja ohjeistus.

b. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia hyvitystä, alennusta tai purkaa sopimuksen. Hyvityksen enimmäismäärä on rajattu ostettujen lisäpalvelujen suuruuteen sekä 24Flex-sopimuksen laskennalliseen päivähintaan.

c. Vuokraamo pidättää oikeuden vaihtaa asiakkaan varaama ajoneuvo vastaavanlaiseen.

5. AJONEUVON POLTTOAINE JA HUOLENPITOVELVOLLISUUS

a. 24Flex-sopimukseen sisältyy 50 kilometrin edestä polttoainetta per vuokrauskerta. Ylimenevät kilometrit laskutetaan seuraavan kuukausimaksun yhteydessä.

b. Väärän polttoaineen, tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vastaa asiakas täysimääräisesti.

c. Asiakkaan on tarkistettava säännöllisesti moottoriöljyt, jäähdytinneste ja rengaspaineet.

d. Mikäli asiakas tilaa varausvaiheessa 24Flex-sopimuksen ulkopuolisia kilometrejä, vuokraamo voi velvoittaa asiakkaan tankkaamaan ajoneuvon täyteen vuokrauksen päättyessä. Tankkauksen ja kilometrimäärän mukaisen polttoainekustannuksen välinen ero hyvitetään seuraavan kuukausimaksun yhteydessä kuittikopiota vastaan.

e. Tankkaamatta jättämisestä veloitetaan polttoaineen lisäksi 50 € suuruinen sakkomaksu.

f. Tuulilasinpesuneste ei sisälly vuokrahintaan. Talvinopeusrajoitusten ollessa voimassa on pelkän veden lisääminen tuulilasinpesunestesäiliöön kielletty ja johtaa pakkasen aiheuttamien jäätymisvaurioiden veloittamiseen asiakkaalta.

6. ASIAKKAAN TEHTÄVÄT MAHDOLLISISSA VIKATILANTEISSA TAI VAHINGOISSA

a.Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava vuokraamoon ja poliisille.

– Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle.

– Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta.

b. Ajoneuvossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi.

– Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan/korjauttamaan ajoneuvon vikoja, tai vaatimaan niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta.

7. VUOKRAAMON VASTUU VIRHETAPAUKSISSA

a. Mikäli tekninen tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.

b. Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua.

c. Sopimusta ei voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata, tai ajoneuvo korvataan vuokraamon toimesta vastaavalla. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista, tai matkan jatkamisesta muilla kulkuneuvoilla.

d. Korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan.

8. AJONEUVON PALAUTUS VUOKRAUKSEN PÄÄTTYESSÄ

a. Palautus tapahtuu sopimuksen mukaisesti. Muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, veloitus on 20 euroa alkavalta tunnilta.

b. Neuvottelematon myöhästyminen palautuksessa johtaa 100 euron myöhästymissakkoon, 20 eur tuntiveloitukseen jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä ilmoitukseen poliisille.

c. Mikäli ajoneuvo palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan, mutta käyttämättä jääneistä lisäpalveluista kuten ajokilometreistä.

d. Asiakas on velvollinen viimeistään palautuksen yhteydessä informoimaan vuokraamoa mahdollisista vioista tai vaurioista ajoneuvossa. Mikäli näin ei tehdä, on vuokraamo oikeutettu perimään myös mahdollisesti aiheutuneet lisävahingot asiakkaalta.

e. Asiakas hyväksyy että yhteiskäyttöistä autoa palautettaessa vuokraamon edustaja ei ole palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta myös palautushetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vrk ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta.

f. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi ja asiassa toimitaan kohdan 8b mukaisesti kunnes ajoneuvo on pysäköitynä alkuperäiselle paikalleen vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa.

9. VUOKRAUKSEN PERUUTUSEHDOT

a. Vuokraus on peruttava 8 tuntia ennen vuokrauksen alkua. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista tai ajamatta jääneistä varauksista seuraa kahden (2) viikon ennakkovarauskaranteeni.

b. Peruutustapauksissa asiakkaan mahdollisesti maksama lisäpalvelujen hinta vähennettynä mahdollisilla luottokorttimaksukuluilla palautetaan asiakkaan käyttämälle maksuvälineelle seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa, mikäli peruutus on tehty vähintään 8h ennen vuokrauksen alkua.

10. VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

a. Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai vuokraamo arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös jos ajoneuvo kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin,ettei ajoneuvon vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle.

b. 24Flex-sopimuksen voi purkaa kirjallisella ilmoituksella vuokraamolle. Sopimuksen irtisanomisaika on 1 (yksi) täysi kalenterikuukausi.

11. MUUT EHDOT

a. Vuokraajaksi sopimukseen merkitty henkilö vastaa siitä että ajoneuvon kuljettaja on ajokunnossa ja hänellä on voimassaoleva ajo-oikeus (ajokortti) jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan ko ajoneuvoa. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon näistä vuokrausehdoista sille henkilölle, jolle hän vuokraamansa ajoneuvon sopimuksen niin salliessa luovuttaa.

b. Asiakas hyväksyy, että hänestä voidaan ottaa kuvia valvontakameralla hänen noutaessaan vuokra-ajoneuvoa. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella.

c. Vuokraamolla on oikeus tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot ja tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa muista rekistereistä.

d. Vuokraamo ylläpitää www.24rent.fi-osoitteessa sijaitsevaa varausjärjestelmää ja korjaa mahdolliset palvelussa esiintyviä virheet parhaan kykynsä mukaisesti. Mikäli palvelussa kuitenkin on ilmiselvä virhe esimerkiksi hinnassa, kuvauksessa tai jossain yksityiskohdassa, varaa vuokraamo oikeuden perua varauksen tai tarjota asiakkaalle kohtuulliseksi katsomansa korvaava vaihtoehto.

12. RIITAKYSYMYSTEN RATKAISU

Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan pääasiallisesti neuvottelemalla. Tuomioistuimeen asti viedyt riita-asiat tulee nostaa vuokraamon kotipaikkakunnalla Espoossa.