Tiedote 22.2.2019 - 24Rent-yhteiskäyttöautot helpottamaan Jätkäsaaren asukkaiden liikkumista - 24Rent

24Rent-yhteiskäyttöautot helpottamaan Jätkäsaaren asukkaiden liikkumista

22

helmikuu

Jätkäsaaren palvelukortteliin suunnitellaan Suomen edistyksellisintä kaupunkiliikkumisen palvelukeskusta, josta jätkäsaarelaiset voivat valita aina kulloiseenkin tarpeeseensa sopivimman kulkuneuvon. Kortteliin sijoittuvasta keskuksesta tulee löytymään esimerkiksi 24Rentin yhteiskäyttöautoja, jotka mahdollistavat autottoman elämän ja ekotehokkaan autoilun aina tarpeen tullen.

Helsingin kaupunki esittää Länsisataman Jätkäsaaren niin kutsutun Palvelukorttelin varaamista usean toimijan luomalle konsortiolle*. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaupungin esitystä ensi viikon tiistaina 26.2.2019 järjestettävässä kokouksessaan. Tavoitteena on, että alueen kumppanuuskaavoituksena laadittava asemakaavaluonnos valmistuisi tämän vuoden aikana ja kaavaehdotus vuoden 2020 aikana. Alueen rakentaminen voisi alkaa asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, aikaisintaan syksyllä 2020.

Konsortion laatima palvelukorttelin konseptisuunnitelma ”Jätkän Messi” perustuu yhteisöllisyyden ja eri-ikäisten kaupunkilaisten eloisan vapaa-ajan sekä sujuvan arjen ja asumisen mahdollistamiselle. Yhteiskäyttöautot ovat oleellinen osa palvelukorttelin edistyksellisen kaupunkiliikkumisen palvelukeskuksen liikkumisratkaisua. 

Konsortiomme lähtökohta Jätkäsaaren palvelukorttelin suunnittelussa oli palveluiden sekä tilojen mahdollisimman tehokas hyödyntäminen ja yhteiskäyttöisyys.

Palvelukorttelin asukkaiksi tulee laajasti eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä, joiden autonkäyttötottumukset ja -tarpeet vaihtelevat. Oman auton tarve kantakaupunkimaisella alueella on hyvin harvalla päivittäistä. Yhteiskäyttöautojen tuominen kortteliin on ekologista ja kustannustehokasta samalla monipuolistaen asukkaiden liikkumismahdollisuuksia, kertoo YIT:n maanhankintapäällikkö Mikko Pätynen.

Tutkimusten mukaan yksi yhteiskäyttöauto voi korvata jopa 8-25 omistusautoa. Korvaavuus selittyy omistusautojen matalasta käyttöasteesta ja yhteiskäyttöautoilun lisääntymisen myötä kasvavasta julkisen liikenteen käytöstä. Kaupungilla vapautuu pysäköintitilaa, kun tulevaisuudessa yhä useampi alkaa käyttää kestäviä liikkumismuotoja kuten julkista liikennettä, yhteiskäyttöautoja ja -pyöriä. Tutkimusten mukaan yksityisautot seisovat jopa 92 % ajasta parkkipaikalla.

Jätkäsaari on tunnetusti haastava paikka autoilijalle erityisesti pysäköinnin osalta. Olemme iloisia siitä, että yhteiskäyttöautot ovat mukana uudisrakentamisen kaupunkisuunnittelussa. Yhteiskäyttöautot luovat tilaa viihtyisämmälle kaupunkiympäristölle ja ohjaavat ihmisiä julkisen liikenteen käyttäjiksi, jolloin pysäköintihaasteiden lisäksi myös liikennemäärät vähenevät, toteaa 24 Rental Network Oy:n toimitusjohtaja Matti Hänninen.

*Konsortion muodostavat YIT, Asuntosäätiö, A-Kruunu Oy, NAL Asunnot Oy sekä Saraco D&M. Rakennuttajakumppanien lisäksi konsortioon kuuluu yhdeksän palvelukumppania: 24 Rental Network Oy, Arkkitehtikoulu Arkki Ry, Famifarm Oy (Järvikylä), Majoituspalvelu Forenom Oy, HOK-Elanto, Liikennevirta Oy, Mehiläinen Oy, Toughbyte Oy, W3 Group Finland Oy.

24 Rental Network Oy

24 Rental Network Oy on liikkumispalveluiden ja -tietojärjestelmien kehittämiseen keskittyvä täysin kotimaisessa omistuksessa oleva yritys, jonka yhteiskäyttöautoja löytyy yli 20 paikkakunnalta. Yrityksen ensimmäinen yhteiskäyttöautopalvelu 24Rent on mahdollistanut yhteiskäyttöautoilun maanlaajuisesti 300 ajoneuvollaan. Yrityksen minuuttiveloitteinen go now! -palvelu täydentää tarjontaa yhdensuuntaisten matkojen muodossa pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Lisätietoja:

24 Rental Network
Toimitusjohtaja Matti Hänninen
Palvelun kokeilu- ja kuvapyynnöt:
viestinta@24rent.fi

Kotisivu:
www.24rent.fi

Näin yhteiskäyttöautopalvelu toimii:
Youtube-video

Yritysinfo:
Lataa PDF-tiedosto (koko 1Mb)