Ympäristökäytäntömme

Huolehdimme maailmasta ympärillämme

Suomen suurimpana yhteiskäyttöautopalveluna meillä on vastuu toimia toimialamme eettisenä johtajana. Perheyrityksemme johto ja henkilökunta välittää aidosti maailmasta ympärillämme. Ympäristökäytäntömme-sivulla kerromme, mitä teemme ympäristön eteen. Pyrimme yrityksenä toimimaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla vihreyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistävänä tahona, ja tähän tavoitteeseen on sitoutunut koko yrityksemme johto ja henkilökunta. Pyrkimyksenämme on minimoida yrityksemme kulutus joka vuosi. Tavoitteenamme on nollata kaikesta toiminnastamme syntyvä hiilijalanjälki kokonaan. Kun pääsemme tavoitteeseemme, voimme totuudenmukaisesti sanoa olevamme ekologisin kotimainen toimija toimialueellamme – todennäköisesti olemme sitä jo nyt. Myös asiakkaamme voivat halutessaan nollata omasta vuokrauksestaan syntyvän hiilijalanjäljen. Näin voimme kaikki yhdessä toimia parhaalla mahdollisella tavalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ekologinen 24Rent

Pyrimme kaikilla liiketoiminta-alueillamme toimimaan ekologisesti ja kestävästi:

  • Vähennämme kaikin mahdollisin tavoin toiminnastamme syntyviä päästöjä maahan, veteen ja ilmaan.
  • Vähennämme veden ja energian käyttöä jokapäiväisessä toiminnassamme.
  • Minimoimme toiminnastamme syntyvän jätteen ja kierrätämme kestävästi kaiken toiminnastamme syntyvän materiaalin.
  • Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista tavoitteidemme toteuttamiseen.
  • Hyödynnämme ympäristöystävällisiä tuotteita ja kestäviä materiaaleja koko verkostossamme.
  • Edistämme ympäristöystävällistä ostokäyttäytymistä palvelussamme.
  • Olemme mukana luonnon monimuotoisuutta kasvattavissa kotimaisissa ohjelmissa.
  • Olemme läpinäkyviä yrityksemme hiilijalanjäljen laskennassa ja nollaamme yrityksemme toiminnasta syntyvän hiilijalanjäljen vuosittain.
  • Noudatamme kaikkia asiaankuuluvia Suomen ja EU:n säännöksiä ja määräyksiä.

Tekomme ympäristön eteen

24rent tekomme ympäristön eteen

Henkilöstö ja jatkuva koulutus

Yritys on yhtä kuin sen henkilöstö. Nykyaikainen ekologinen toimintamme vaatii, että pysymme ajan hermolla vihreissä innovaatioissa ja toimintamalleissa. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti toimimaan entistä ekologisemmin ja mahdollisimman kestävästi arvojemme mukaisesti.

Vaadimme henkilökunnaltamme paljon vihreän ajattelun ja toiminnan myötä, mutta annamme samalla tulevaisuuden heidän lapsilleen ja kaikille tuleville sukupolville. Monet ekotekomme ovat lähtöisin henkilökunnastamme. Kannustamme henkilöstöämme olemaan aktiivisia omassa toiminnassaan vihreän tulevaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

ympäristöystävällinen autokalusto

Ympäristöystävällinen autokalusto

Palvelussamme on noin tuhat autoa, ja ne ovat keski-iältään alle vuoden vanhoja. Autokavalkadimme on siis erittäin kestävä, luotettava ja ekologinen. Koska automme ovat pääosin uusia, ne vaativat harvoin huolto- tai korvaustoimenpiteitä, mikä auttaa meitä kohti entistä ekologisempaa toimintaa. Henkilöautoistamme erilaisia hybridejä tai sähköautoja on peräti 68 %. Loput kalustomme henkilöautot ovat ekologisia, vähäpäästöisiä ja vähän polttoainetta kuluttavia pienikokosia bensiiniautoja. Voimmekin ylpeästi todeta henkilöautokalustomme olevan ensiluokkaisen ekologinen.

Pakettiautoistamme hybridejä on tällä hetkellä peräti 21 %, mikä on kotimaisten pakettiautojen mittakaavassa erittäin huomattava määrä. Hybridipakettiautojen määrä kalustossamme kasvaa tulevien vuosien aikana entisestään. Lähivuosina pyrimme uusimaan koko kalustomme entistä ekologisemmaksi ja luomaan asiakkaillemme aiempaa paremmin palvelevan kokonaisuuden. Kun autot poistuvat mallistostamme myyntikanaviemme kautta, ne jatkavat elämäänsä uusilla käyttäjillä nuorentaen merkittävästi Suomen ikääntyvää autokantaa. Näin palvelussamme olevat autot saavuttavat luonnollisen poistuman myötä mahdollisimman pitkän iän. Pitkä käyttöikä minimoi autojen valmistuksesta syntyneiden päästöjen vaikutukset.

ekologinen työympäristö

Vihreä energia, toimitilat ja kulutus

Pyrimme pitämään yrityksen hiilijalanjäljen myös toimitilojen osalta mahdollisimman pienenä. Pääosa henkilökunnastamme tekee työnsä nykyaikaisesti etänä. Etätyöskentelyllä pystymme minimoimaan työntekijöidemme työmatkoista syntyvän hiilijalanjäljen. Tällä hetkellä yrityksellämme on ainoastaan yksi pieni toimisto ja kaksi varastohallia. Kaikissa toimitiloissamme on ekologinen, uusiutuvia luonnonvaroja käyttävä sähkösopimus. Vedenkulutuksemme on kokonaisuudessaan vähäistä. Pyrimme pitämään veden- ja sähkönkulutuksen mahdollisimman alhaisena, ja esimerkiksi automme pestään nykyaikaisella pesulaitteistolla.

Pyrimme käyttämään toimitiloissamme vegaanisia tuotteita ja ympäristöystävällisiä kemikaaleja. Lajittelemme kaikki toimistamme syntyvät jätteet. Toimimme pääasiassa digitaalisessa ympäristössä, emmekä esimerkiksi käytä paperia juuri lainkaan. Toimitilojemme kulutuksen hiilijalanjälki lasketaan ja sisällytetään toimintamme taseeseen. Hiilijalanjälkemme nollataan vastedes vuosittain.

24Rent autot puhtaita ja huollettuja

Puhtaanapito ja kaluston huoltaminen

Huollamme ja puhdistamme automme nykyaikaisin keinoin ja välinein. Kalustomme puhdistuksessa käytämme EU-standardin mukaisia ympäristöystävällisiä ja biohajoavia kemikaaleja. Ostamme tarvittavat kemikaalit mahdollisimman suurissa erissä, jotta kuljetukset kuormittaisivat luontoa mahdollisimman vähän. Höyrypuhdistus ja erilaiset vedettömät puhdistusprosessit ovat ekologinen tapa puhdistaa autojamme. Autot huolletaan huolto-ohjelmien mukaisesti yhteistyökumppaniemme kanssa, ekologiset arvomme huomioon ottaen.

24Rent hiilineutraali yritys

Hiilijalanjäljen nollaus ja ekologiset ohjelmat

Yrityksemme tekee yhteistyötä kotimaisen Wood Forest Finlandin kanssa, joka laskee yrityksemme hiilijalanjäljen objektiivisesti ja läpinäkyvästi. Wood Forest Finlandin avulla yrityksemme pystyy nollaamaan omasta toiminnastaan syntyvän hiilijalanjäljen vuosittain. Wood Forest Finlandin toiminnan myötä toiminnastamme syntynyt hiilijalanjälki nollataan kestävästi kotimaisiin hiilinieluihin. Myös asiakkaidemme hiilijalanjäljen nollaukset tehdään Wood Forest Finlandin kautta, jolloin toiminta on myös asiakkaillemme kätevää, luottamuksellista, ekologista ja läpinäkyvää. Wood Forest Finlandin yhteistyön lisäksi yrityksemme aloittaa vuosilahjoittajana 4H-yhdistyksen kotimaisessa Taimiteko-ohjelmassa. Ohjelman avulla lisätään istutettavien puiden määrää kotimaassa ja työllistetään nuoria. Näiden lisäksi toimimme Suomen Luonnonperintösäätiön Kuukkelimetsän kummina ja kuukausilahjoittajana.

Kaikkien edellä mainittujen ohjelmien myötä voimme ylpeydellä sanoa, että yrityksemme hiilijalanjälki nollataan tulevaisuudessa kokonaan. Todellisuudessa kompensaatiomme määrä on enemmän kuin mitä toimintamme edellyttäisi. Haluamme toimia arvojemme ja eettisten periaatteidemme mukaisesti, ja ylikompensointi on vastuullisen yrityksen tapa toimia. Haluamme olla mukana edistämässä entistä vihreämpää toimintaa ja samalla näyttää esimerkkiä muille suomalaisille yrityksille.

24 Rental Networkin johto ja kaikki työntekijät työskentelevät entistä ekologisemman tulevaisuuden puolesta!

 

Tule sinäkin lahjoittajaksi!
WOODFOREST FINLAND:
https://www.woodforest.fi/
4H TAIMITEKO: https://www.taimiteko.fi/
LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ: https://luonnonperintosaatio.fi/lahjoita/liity-kummiksi/