Päästöhyvityspalvelu

Kompensaatiovaihtoehdot palvelussamme

Päästöhyvityspalvelun ensimmäisessä versiossa asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus valita kolmesta kompensaatiovaihtoehdosta. Tulevaisuudessa päivitämme päästöhyvityspalvelusta entistä joustavamman, monipuolisemman ja tarkemman, jotta asiakas voi entistä kätevämmin valita itselleen sopivan suuruisen kompensaation. Tässä ensimmäisessä versiossa kaikkien autojen (henkilöauto, pakettiauto ja minibussi) hiilidioksidipäästöjen laskennassa käytetään keskiarvoa 160 g/km. Tämä luku perustuu palvelumme kaikkien autojen päästökeskiarvoon.

 

 

MINIMIKOMPENSAATIO
Tämä valinta sopii parhaiten sinulle, joka ajat vähän, mutta haluat hyvittää varauksestasi syntyneet vähimmäispäästöt. Hinta perustuu palvelumme autojen keskiarvopäästöihin 100 kilometrin matkalla ja varauksesi vuorokausimäärään.

PERUSKOMPENSAATIO
Tämä valinta sopii parhaiten sinulle, joka ajat hieman enemmän ja haluat hyvittää varauksestasi syntyneet päästöt. Hinta perustuu palvelumme autojen keskiarvopäästöihin 400 kilometrin matkalla ja varauksesi vuorokausimäärään.

YLIKOMPENSAATIO
Tämä valinta sopii parhaiten sinulle, joka valitset varaukseesi vapaat kilometrit. Hinta perustuu palvelumme autojen keskiarvopäästöihin 700 kilometrin matkalla ja varauksesi vuorokausimäärään.

Huolehditaan yhdessä maailmasta ympärillämme

Päästöhyvityspalvelumme päästöt kompensoidaan yhteistyössä kotimaisen Wood Forest Finlandin kanssa. Päästöhyvityspalvelumme myötä varauksesi hiilijalanjälki kompensoidaan kestävästi kotimaisiin hiilinieluihin. Yhteistyömme Wood Forest Finlandin takaa sen, että toiminta on myös asiakkaillemme kätevää, luottamuksellista, ekologista ja läpinäkyvää.

Päästöt hyvitetään istuttamalla metsää turvetuotannosta poistuneelle alueelle, jonka hiilensidontakyky perustuu Luonnonvarakeskuksen tekemään laskelmaan. Maa-alueen omistaa Wood Forest Finland, joka on sitoutunut kasvattamaan ja hoitamaan aluetta ja varmistamaan sen tehokkaan hiilensidontakyvyn tulevien vuosikymmenten ajan. Istutettavat puut ovat mäntyjä, ja metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna seuraavat 100 vuotta, eikä siihen tehdä päätehakkuuta. Hiilensidonnan hidastuessa varmistetaan pitkän aikavälin hiilivarastointi, esimerkiksi muuntamalla puut biohiileksi tai rakennusmateriaaliksi.

Hiilinielu sijaitsee Jyletnevalla Siikalatvalla (Pohjois-Pohjanmaa). Koordinaatit: 64°17’37.1″N 25°43’22.4″E.

Yhteisiä tekoja ympäristön eteen

mitä on hiilijalanjäljen kompensointi

Mitä on päästökompensointi?

Päästökompensointi on taloudellinen hyvitys, joka käytetään hyvittämään omien päästöjen aiheuttamat negatiiviset ilmastovaikutukset. Päästökompensoinnista saatuja tuloja käytetään päästöjen vähentämiseen tai hiilinielujen kasvatukseen.

Päästöhyvityspalvelumme tarkoituksena on hyvittää aiheutettuja päästöjä sekä hidastaa ja estää ilmastonmuutoksen etenemistä. Tärkein keino on omien päästöjen vähentäminen ja jäljelle jäävien pakollisten päästöjen kompensointi.

Mitä on hiilikompensointi

Mitä on hiilensidonta?

Hiilidioksidi ei ole vain kaasu – se on paljon enemmän. Hiilidioksidi mahdollistaa kasvien yhteyttämisen ja siten elämälle välttämättömän hapen muodostumisen kasveissa. Liiallinen vapaa hiilidioksidi ilmakehässä on kuitenkin haitaksi maapallolle ja meille. Mikäli päästöjä ei voida vähentää, ne on kompensoitava.

Ensimmäinen vaihe hiilensidonnassa on puiden ja muiden kasvien yhteyttäminen. Niiden biomassa sisältää suunnilleen puolet hiiltä niiden kuivamassasta. Kun puut kasvavat, sitovat ne ilmakehästä hiilidioksidia ja vapauttavat happea – tätä kutsutaan yhteyttämiseksi.

Puu varastoi hiilidioksidin puuaineeseen. Yhteen kuutiometriin puuta on sitoutunut noin 200 kg hiiltä. Metsässä hiiltä on sitoutunut myös maaperään ja aivan erityisesti turvekerrokseen soihin. Myös pintakasvillisuus sitoo hiiltä.

vastuullisia tekoja ympäristön hyväksi

Vastuullisia ja aitoja tekoja ympäristön hyväksi

Lisäyksellisyys – Päästöhyvityspalvelumme kautta Wood Forest Finland istuttaa puita alueelle, jotka eivät muuten metsittyisi tai joiden metsittäminen ei olisi muuten järkevää tai taloudellista. Taimia myös istutetaan 20 % laskelmaa enemmän, jotta hiilensidontakyky varmasti saavutetaan.

Huolenpito – Palvelun kautta ostetun kompensaation myötä hiilinieluja hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti. Vaurioituneet puuntaimet korvataan ja metsät vakuutetaan.

Omistajuus – Maaperä, johon puut istutetaan, on Wood Forest Finlandin omistuksessa. Ainoastaan näin voidaan olla varmoja, että puut saavat kasvaa rauhassa elinkaarensa loppuun asti.

Hiilen varastointi – Hiilensidonnan hidastuessa varmistetaan pitkän aikavälin hiilivarastointi, esimerkiksi muuntamalla puut biohiileksi tai rakennusmateriaaliksi.

kompensoinnin toteutuminen ja seuranta

Miten varmistetaan kompensoinnin toteutuminen ja voiko sitä seurata?

Kompensaation on oltava todellinen, lisäinen ja pysyvä. Ylikompensoimme hankkeemme, jotta voimme olla täysin varmoja, että kompensointi toteutuu täysimääräisesti. Tällä tavalla voimme varmistaa, että mahdolliset hyvästä hoidosta huolimatta ilmenevät kasvuhäiriöt eivät horjuta hiilinielun uskottavuutta.

Jos koko hiilinielu jostakin syystä tuhoutuisi esimerkiksi laajassa metsäpalossa, istutetaan alueelle uusi hiilinielu. Metsiä lannoitetaan, jotta hiilensidonta säilyisi mahdollisimman tehokkaana koko elinkaaren ajan.

Wood Forest Finlandin yhteistyön myötä hiilensidontaprojektimmme analysoidaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) Motti-sovelluksella. Käytämme yhteistyökumppaneina vain alan parhaita asiantuntijoita ja olemme hankkeissa mukana sydämellämme. Jokainen kompensointialue on paikannettavissa koordinaatiston avulla.

24 Rental Network sitoutuu julkaisemaan vuosittain tiedot kompensoinnin toteutumasta kotisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

minne rahani menevät

Minne rahani menevät?

Rahalla tuotetaan pohja hiilinielulle ja sidotaan hiiltä. Turvesuo kunnostetaan metsänkasvatuskelpoiseksi, ja sinne istutetaan taimet. Taimia ja tulevaa metsää hoidetaan ja tarvittaessa täydennysistutetaan. Uusi metsä sitoudutaan pitämään hiilinieluna seuraavat 100 vuotta, eikä siihen tehdä päätehakkuuta.

Sijoituksestasi osa käytetään hiilidioksidinsidontaan, muut kulut menevät mm. arvonlisäveron maksamiseen, metsänhoitotyöhön, tilitoimistokuluihin, tiedotukseen ja tutkimustyöhön.

24 Rental Networkin johto ja kaikki työntekijät työskentelevät entistä ekologisemman tulevaisuuden puolesta!

Suomen suurimpana yhteiskäyttöautopalveluna meillä on vastuu toimia toimialamme eettisenä johtajana. Perheyrityksemme johto ja henkilökunta välittää aidosti maailmasta ympärillämme. Ympäristökäytäntömme-sivulla kerromme, mitä me teemme ympäristön eteen. Pyrimme yrityksenä toimimaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla vihreyttä ja luonnon monimuotoisuutta edistävänä tahona, ja tähän tavoitteeseen on sitoutunut koko yrityksemme johto ja henkilökunta. Vuosi 2022 on ensimmäinen vuosi, kun voimme ylpeydellä sanoa olevamme myös täysin hiilineutraali yritys. Olemme mukana kolmessa eri ohjelmassa, joilla voimme ylikompensoida toiminnastamme syntyneen hiilidioksidipäästön. Näistä voit lukea lisää ympäristökäytäntömme-sivulta. Tämän lisäksi pyrkimyksenämme on pienentää yrityksemme kulutusta joka vuosi ja aina edellistä vuotta paremmin. Asettamamme tavoitteen mukaisesti pyrimme olemaan ekologisin kotimainen toimija toimialueellamme – todennäköisesti olemme sitä jo nyt. Hienointa meille on myös se, että nyt myös asiakkaamme voivat halutessaan nollata omasta vuokrauksestaan syntyvän hiilijalanjäljen päästöhyvityspalvelumme avulla. Näin voimme kaikki yhdessä toimia parhaalla mahdollisella tavalla luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi!

 

Lue lisää ja tule sinäkin lahjoittajaksi!
WOODFOREST FINLAND:
https://www.woodforest.fi/
4H TAIMITEKO: https://www.taimiteko.fi/
LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ: https://luonnonperintosaatio.fi/lahjoita/liity-kummiksi/